Drents Portret | Drents Portret schildert u!

Drents Portret schildert u!

Wij brengen ons werk naar het publiek en betrekken ze bij onze activiteiten.
De deelnemende  kunstenaars werken samen met andere groepen uit de samenleving. Zo hebben wij een serie gemaakt van bekende Drenten en van schrijvers van de Drentse Schrieverskring. Wilt u weten met welk thema we dit jaar bezig zijn, ga naar Projecten.

Een portret is meer dan een selfie!
Geen momentopname, maar een weergave van karakter, gevoel, innerlijk en uiterlijk.

Onze exposities zijn verrassend, divers in techniek en kleurgebruik. Wilt u een indruk krijgen? Klik op Kunstenaars en bekijk met eigen ogen de uitingen van de verschillende kunstenaars van het Drents Portret.

Voor activiteiten kunt u ons benaderen middels het contactformulier of onderstaand adres.

Stichting Drents Portret

De stichting heeft ten doel de portretkunst uit te dragen en zichtbaar te maken in Drenthe.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de deelnemende kunstenaars in hun portretkunst te inspireren en tot verdere persoonlijke ontwikkeling en groei te komen. De stichting wil dit onder meer bereiken door:

  • kruisbestuiving van deelnemers als gevolg van onderlinge samenwerking
  • scholing
  • het ontplooien van diverse activiteiten

Postadres:

Drents Portret
Hoofdstraat 20
9491 AG Zeijen

K.v.K. 64509087

Drents Portret