Bruggenbouwers

In het kader van het 25-jarig bestaan van de gemeente Midden-Drenthe hebben zijn we op zoek gegaan naar bruggenbouwers. Het resultaat is een expositie in het gemeentehuis in november en december 2023. Op de expositie zijn de werken te zien van de diverse kunstenaars met daarop geportretteerd de verschillende bruggenbouwers. Verder is er op de leestafel in de hal een boekje te vinden met daarin afbeeldingen van de werken en een weerslag van een interview dat de kunstenaars hadden met “hun” bruggenbouwer. Dit interview zou aanleiding kunnen zijn om met elkaar in discussie te gaan over het beleidsterrein waarop de bruggenbouwer actief is of actief is geweest. 

Hier volgt het voorwaard van Dennis Bouwman, de oud Wethouder Cultuur van de gemeente. Dit voorwoord is te vinden in het boekje.

“Wie zijn de bruggenbouwers van de gemeente Midden-Drenthe? Met die vraag ging het Drents Portret op pad in het 25e jubileumjaar van onze gemeente. Een waardevolle zoektocht naar mensen die een belangrijke bijdrage leveren aan het samen leven met elkaar. Mensen die zich inzetten voor verbinding en het vergroten van onderling begrip. Inwoners die op moeilijke onderwerpen een rol pakken om bruggen te slaan. Ik vind het mooi dat we met dit project onze – toch vaak onzichtbare bruggenbouwers meer in de schijnwerpers kunnen zetten. Daarmee waarderen we hun werk voor onze gemeente, ook voor de toekomst. 

Drents Portret is er niet alleen in geslaagd om tien bruggenbouwers te vinden, maar ze hebben op indrukwekkende wijze ook de verhalen van de bruggenbouwers weten te vatten in de portretten. Ik wil mijn waardering uitspreken voor de manier waarop ze dit hebben gedaan. Dit collectief laat zien dat maatschappelijk e betrokkenheid en creativiteit prachtig hand in hand kunnen gaan. 

Met dit boekje Bruggenbouwers van Drents Portret komt een diversiteit aan personen en verhalen naar voren die van bijzondere waarde is voor onze gemeente. Verhalen die vertellen van samenwerking en dialoog, ook als het soms moeilijk gaat.

Ik hoop dat deze verhalen een inspiratie voor ons kunnen zijn om de verbinding te blijven zoeken met elkaar, zodat we met elkaar Midden-DrentHe nog mooier kunnen maken de komende 25 jaar.”

Gallerij

Video