"KOMAF"

Aarden slaagt altijd!

Ook Drenthe kent inmiddels een gemengde bevolking. Immigratie uit noodzaak of liefde is namelijk van alle tijden. Om Koningin Maxima in te parafraseren: Dè Drent bestaat niet! Zo die al ooit heeft bestaan. De schilders van Drents Portret namen zelf de proef op de som en deden een onderzoek naar de herkomst van hun eigen DNA. En wat bleek? Ook bij hen loopt de herkomst daarvan sterk uiteen. Het is een internationaal gezelschap.

Deze 9 kunstschilders hebben zich gestort op de afkomst van de Drentse bevolking. Niet iedere Drent kent immers zijn of haar afkomst of die van de buurman. ‘Komaf’’ heet hun nieuwste project. De kunstenaars waren vooral nieuwsgierig naar de aarding van de Drenten. En daarom doken ze in de geschiedenis van Drenthe, zijn bewoners, hun genealogie en hun aarding. Dat leverde een breed scala inwoners naar afkomst op. Ook stelde de groep zich de vraag of inzicht in afkomst en aarding zou kunnen helpen bij integratie.

Als eerste bevolkten de Neanderthalers Drenthe, gevolgd door de hunebedbouwers en de mensen van de Hamburgercultuur. Na de Romeinse tijd kwamen de Friezen hier wonen en rond 800 de Saksen. Maar daarbij bleef het niet. Vanaf de vroege middeleeuwen vormden de leenmannen van de bisschop van Utrecht hier de eerste adel. Vooral oorlogen, vervolging en armoede leidden tot veel nieuwkomers. Zo kwamen onder meer de Hugenoten, Duitse Hannekemaaiers en Franse soldaten naar Drenthe. Andere immigranten waren de Joden.
De toenemende welvaart bracht mensen naar de Drentse steden, ook van buiten de provincie; zowel ondernemers als werkzoekenden. In de 19e eeuw bracht de Maatschappij van Weldadigheid paupers hier naartoe om hen her op te voeden. Velen van hen zetten daarna in de provincie hun bestaan voort. Veel ‘nieuwe’ Drenten kwamen hierheen door de verveningen: Groningers, Duitsers, Twenten, Friezen, uit alle windstreken vestigden zij zich in de provincie. Midden vorige eeuw kwamen de Chinezen en Molukkers. Nog recenter arriveerden de Turken en Joegoslaven, en heel recent onder meer Ethiopiërs en Syriërs. Vandaag de dag is je vestigen in Drenthe gewoon, men komt hier zelfs om te ‘drentenieren’.

Wat hebben al deze oude (nieuwe) en nieuwe (oude) inwoners betekend voor de Drentse samenleving? Vaak is door hun komst nieuwe dynamiek ontstaan. Denk aan de verveningen, de handel, de scheepvaart en aan de industrie, zoals de NAM. Elk op hun eigen manier leverden en leveren de nieuwkomers hun bijdrage aan de Drentse welvaart. Maar zijn de opvattingen rond immigratie nu anders dan vroeger? En kijkt de bevolking tegen nieuwkomers anders aan dan politiek en media? De kunstenaars stellen vast dat alle nieuwkomers zo hun problemen kenden en kennen, maar uiteindelijk allemaal aarden en integreren.

Drents Portret heeft 18 Drenten met een duidelijke afkomst geportretteerd; een mozaïek van portretten en verhalen van hedendaagse Drenten. Drenten die hier recent zijn gekomen of wier familie een lange of korte aardingsgeschiedenis kent. Of je nu vroeger met een hannekemaaier, een pauper of een Franse soldaat thuiskwam, of je was Hugenoot, Jood, Chinees, Molukker of Joegoslaaf, aanloopproblemen waren er altijd. Dat nieuwkomers maatschappelijke discussie opleveren, is een gegeven. Ook dat is namelijk van alle tijden. Altijd zullen zij door de samenleving worden beoordeeld op hun bijdrage en integratie.

De gevoerde gesprekken en gemaakte portretten laten echter zien dat na verloop van tijd nagenoeg elke aarding slaagt. En dat is een duidelijke les voor hen die net in Drenthe zijn komen wonen, voor toekomstige immigranten en voor Drentse beleidsmakers: Aarden slaagt altijd! Ook al komt daar van beide kanten soms enig geduld bij kijken.

Film

Galerij