'Waor koj vort?'; Expositie KOMAF

In navolging van de woorden van Koningin Maxima: ‘Dè Drent bestaat niet’, zijn de schilders van Drents Portret op onderzoek gegaan naar de afkomst van de Drentse bevolking. Niet iedere Drent kent zijn of haar afkomst of die van de buurman. ‘KOMAF’’ heet hun nieuwste expositie, die te zien is in het Afrikahuis van het voormalig Dierenpark, het Rensenpark in Emmen van 17 februari tot en met 25 maart.

De kunstenaars verdiepten zich in de geschiedenis van Drenthe, zijn bewoners, hun genealogie en hun aarding. Dat leverde een breed scala inwoners naar afkomst op. Wat blijkt, immigratie uit noodzaak of liefde is van alle tijden.

Als eerste bevolkten de Neanderthalers Drenthe, gevolgd door de hunebedbouwers en de mensen van de Hamburgercultuur. Na de Romeinse tijd kwamen de Friezen hier wonen en rond 800 de Saksen. Maar daarbij bleef het niet. Vanaf de vroege middeleeuwen vormden de leenmannen van de bisschop van Utrecht hier de eerste adel. Vooral oorlogen, vervolging en armoede leidden tot veel nieuwkomers. Zo kwamen onder meer de Hugenoten, Duitse Hannekemaaiers en Franse soldaten naar Drenthe. Andere immigranten waren de Joden.

De toenemende welvaart bracht mensen naar de Drentse steden, ook van buiten de provincie; zowel ondernemers als werkzoekenden. In de 19e eeuw bracht de Maatschappij van Weldadigheid paupers hier naartoe om hen her op te voeden. Velen van hen zetten daarna in de provincie hun bestaan voort.

Veel ‘nieuwe’ Drenten kwamen hierheen door de verveningen: Groningers, Duitsers, Twenten, Friezen, uit alle windstreken vestigden zij zich in de provincie. Midden vorige eeuw kwamen de Chinezen en Molukkers. Nog recenter arriveerden de Turken en Joegoslaven, en heel recent onder meer Ethiopiërs en Syriërs. Vandaag de dag is je vestigen in Drenthe gewoon, men komt hier zelfs om te ‘drentenieren’.

Wat hebben al deze oude (nieuwe) en nieuwe (oude) inwoners betekend voor de Drentse samenleving? En kan inzicht in afkomst en aarding helpen bij integratie, zijn vragen die de kunstenaars zich stelden. Het is duidelijk dat alle nieuwkomers zo hun problemen kenden en kennen, maar uiteindelijk allemaal aarden en integreren.

De beeldend kunstenaars Marcelle van der Leeuw, Anneke Verstegen, Harrie Visser, Klaas Koops, Robert van Beek, Anneke Leutscher, Henny Holtrop, Nicole van der Veen-Kerssies en Jeanet Tjassens hebben 18 Drenten met een duidelijke afkomst geportretteerd.

Een mozaïek van portretten en verhalen van hedendaagse Drenten. Drenten die hier recent zijn gekomen of wier familie een lange of korte aardingsgeschiedenis kent.

Of je nu vroeger met een hannekemaaier, een pauper of een Franse soldaat thuiskwam, of je was Hugenoot, Jood, Chinees, Molukker of Joegoslaaf, aanloopproblemen waren er altijd.

Dat nieuwkomers maatschappelijke discussie opleveren, is een gegeven. Ook dat is namelijk van alle tijden. Maar zijn de opvattingen rond immigratie nu anders dan vroeger? En kijkt de bevolking tegen nieuwkomers anders aan dan politiek en media?

Kom kijken naar uw eigen Drenthe en haar inwoners en laat u zich door de opzet van de expositie verrassen.

Expositie Komaf: 17 februari tot en met 25 maart, Afrikahuis voormalig dierenpark, nu Rensenpark te Emmen
Openingstijden: Donderdag tot en met Zaterdag 12.00-17.00 uur. Koopzondagen 25 februari en 25 maart van 12.00-17.00 uur.