Bruggenbouwer Frank Schröer geportretteerd door kunstenaar Nicole van der Veen-Kerssies

Tekst: Gemeente Midden-Drenthe
Fotografie: Majella Elgersma

In het kader van het 25-jarig bestaan van de
gemeente Midden-Drenthe is schilderscollectief
Drents Portret op zoek gegaan naar bruggenbouwers
in de gemeente: mensen die verschillende
parti jen bij elkaar gebracht hebben. Zij zijn door de
kunstenaars van het collectief geportretteerd en het
resultaat daarvan wordt in november en december
geëxposeerd in het gemeentehuis.
Maak hier alvast kennis met bruggenbouwer Frank
Schröer en kunstenaar Nicole van der Veen-Kerssies.

,,In mijn zoektocht naar een bruggenbouwer kwam ik
steeds weer bij Frank uit’’, zegt Nicole. ,,Ik kende hem
via het sporten, maar mijn man noemde zijn naam
in het kader van BIZ (Bedrijveninvesteringszone,
red.) Westerbork en kwam toen nog veel meer
initiati even van Frank tegen. Anderen bevestigden
mijn beeld dat Frank een bezige bij is die partijen bij
elkaar brengt.’’ Nicole benadrukt dat er in het project
van Drents Portret onderscheid is gemaakt tussen
bouwers en bruggenbouwers. ,,Er zijn veel mensen in
de gemeente die hun handen uit de mouwen steken,
maar we wilden voor dit project graag de verbinders
portretteren. Het zijn mensen die ondanks
conflicterende belangen iets voor elkaar te krijgen.’’

Frank Schroër was tot eind 2022 dorpsmanager
van Westerbork en hield zich namens Stichting
Levendig Westerbork bezig met het uitvoeringsplan
Gastvrij Westerbork. Dat Nicole van der Veen-
Kerssies een portret van hem maakt, ziet hij als een
mooi slot van een periode vol initiatieven. ,,Ik vond
het leuk dat ze me vroeg en had tijd, want ik had
net een herseninfarct gehad’’, vertelt hij lachend.

,,Vlak voordat ik ziek werd, was ik gestopt als
dorpsmanager en de verschillende initiatieven zijn
goed geland. Daar ben ik heel tevreden over. Zelf
ben ik geen kartrekker, ik zet anderen daartoe aan.
Ik ken en bewonder het werk van Nicole en ben erg
benieuwd naar het eindresultaat, dat ik pas op het
laatste moment voor de expositie te zien krijg.’’

Ook nu wil Nicole nog niet veel loslaten over het
werk, dat bijna af is. ,,Tijdens een eerste gesprek
met Frank kwamen er al beelden in mijn hoofd
en heb ik zijn gelaatstrekken goed bestudeerd. Hij
gaf me ook leesvoer mee dat me een goed beeld
gaf van zijn bezigheden. Het wordt niet alleen een
portret van Frank Schröer, maar heeft ook het thema
bruggenbouwers in zich.’’ Aan de hand van een
schilderij dat bij Frank thuis aan de muur hangt,
licht ze dan toch een klein tipje van de sluier op.
,,Mijn werk is groter en horizontaal.’’

Volgens de kunstenaar uit Hijken heeft Frank Schröer
zelf in één zin uitstekend omschreven wat hem
drijft in het verbinden: ,,Je eigen belang is niet altijd
ieders belang.’’ Nicole weet dat Frank dit motto
regelmatig moest inbrengen om in het belang van
veel Westerborkers iets voor elkaar te krijgen.
,,Zijn vrouw zegt dat Frank goed kan ‘schaken’.
Hij kan strategisch handelen om bruggen te slaan
en kan uiteindelijk nog steeds met iedereen door
één deur. Een echte bruggenbouwer die ik met veel
plezier geportretteerd heb. Ik ben heel benieuwd
wat hij van het portret vindt.’’