Bruggenbouwer Mieke Sol geportretteerd door kunstenaar Henny Holtrop

Tekst: Gemeente Midden-Drenthe
Fotografie: Majella Elgersma

In het kader van het 25-jarig bestaan van de gemeente
Midden-Drenthe is schilderscollectief Drents Portret op
zoek gegaan naar bruggenbouwers in de gemeente: mensen
die verschillende partijen bij elkaar gebracht hebben. Zij
zijn door de kunstenaars van het collectief geportretteerd
en het resultaat daarvan wordt in november en december
geëxposeerd in het gemeentehuis. Maak hier alvast kennis met
bruggenbouwer Mieke Sol en kunstenaar Henny Holtrop.

,,De gemeente attendeerde me op Mieke Sol en ik begreep
meteen waarom zij een echte bruggenbouwer is’’, vertelt
Henny Holtrop. ,,Ze is een begrip door haar vele activiteiten
op het gebied van zorg en welzijn en heeft veel bereikt in de
gemeente Midden-Drenthe. Ik ben zelf werkzaam als WMO-consulent
voor mensen met psychiatrische problemen die een
beschermde woonplek nodig hebben dus ik ken de zorgsector,
maar Mieke en ik kenden elkaar nog niet persoonlijk voordat
we aan elkaar gekoppeld werden voor dit project.’’

De meeste inwoners van de gemeente Midden-Drenthe
zullen Mieke Sol kennen als voormalig directeur van
woonzorgcentrum het Derkshoes in Westerbork en Stichting
Welzijn Ouderen Midden-Drenthe. Het Derkshoes stond mede
dankzij haar inspanningen midden in de samenleving, terwijl
dat destijds verre van gebruikelijk was voor wat men toen nog
bejaardentehuizen noemde. Mieke Sol is inmiddels 74 jaar
en officieel met pensioen, maar steekt met onverminderde
passie en energie veel tijd in het verwoorden van het
ouderenperspectief.

 

,,Dat doe ik in de WMO-raad, Denktank 60+ Noord, diverse
seniorenorganisaties en de Drentse Alliantie voor zorg met
ouderen’’, vertelt ze. ,,Nederland heeft zoveel regelingen en
voorzieningen, die voor gewone mensen vaak niet inzichtelijk
of begrijpelijk zijn, en steeds meer zaken worden digitaal
geregeld, terwijl veel ouderen niet voldoende digitaal vaardig
zijn en daardoor angst hebben om zaken zelf te regelen. In
al mijn bezigheden probeer ik een brug te slaan tussen de
leefwereld van gewone mensen en organisaties die beleid
maken. Informatie speelt daarin een grote rol, want wie niet
geïnformeerd is, wordt afhankelijk van anderen. Ik nodig
ouderen ook graag uit om mee te denken en een zilveren kracht
te zijn in de samenleving.”

Mieke schat dat ze nog zeker een halve werkweek in touw
is voor haar missie. ,,Niet iedereen snapt dat ik dat op mijn
leeftijd nog wil doen, maar ik vind het leuk en het geeft me
energie. Ik blijf door dit werk zelf ook overal van op de hoogte.’’
Bij haar afscheid als directeur van het Derkshoes kreeg ze
een erepenning van de gemeente Midden-Drenthe met de
inscriptie: schakel tussen zorg en welzijn. Omdat ze in beide
werelden werkzaam was, wist ze de verbinding tot stand te
brengen. ,,Welzijn kan veel zorgvragen voorkomen en mag
daarom niet buiten beschouwing gelaten worden’’, zegt ze.

Henny Holtrop vond het heerlijk om aan de slag te gaan met de
concrete opdracht van Drents Portret. ,,Ik heb twee uur gekletst
met Mieke en op basis van foto’s mijn portret opgebouwd,
waarin de thema’s bruggen bouwen, maar ook zorg en welzijn
terugkomen. Dat was niet altijd eenvoudig, maar ik ben nu erg
tevreden over het eindresultaat. Mieke krijgt dat pas te zien
bij de opening van de expositie. Ik kan alleen zeggen dat het
werk vrij groot is: het is een staand schilderij van 50 bij
100 centimeter en ik heb gewerkt met olieverf.’’